-40%

WIFI ESP8266 模組轉接板 ESP-07 ESP-08 ESP-12 (不含模組)

NT$48 NT$29 未稅

尚有庫存

  • 商品說明

商品說明

WIFI ESP8266 模組轉接板 ESP-07 ESP-08 ESP-12 (不含模組)

全IO口引出測試板!!!

備註:默認不焊接 3.3V 穩壓管,只留空位置。

1. 此款產品可以接ESP-07、ESP-12、ESP-12E,這3種wifi模組

2. 此款產品是不焊接排針,:2個排針、1個面板模組

WIFI ESP8266 模組轉接板 ESP-07 ESP-08 ESP-12

WIFI ESP8266 模組轉接板